Контакти

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

4300, гр. Карлово
Ул. Освобождение 69
Тел. + 359 (0) 335 9 44 23

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС

1700, гр. София
Бул. Симеоновско шосе 62

Тел. 02/931 18 80

Васил Гандев

Търговски Мениджър Вътрешен Пазар

+359 88 409 3448

vgandev@mjdairies.com

Илиян Илиев

Национален Мениджър Дистрибуция

+359 88 251 9410

iiliev@mjdairies.com

Десислава Минкова

Технически сътрудник Вътрешен Пазар

+359 89 620 0671

sales@mjdairies.com

MJ Diaries Logo 2

    Вашето име

    Вашия email *

    Относно

    Съобщение