MJ Dairies въвежда проект за зелено производство

MJ Dairies въвежда проект за зелено производство

MJ Dairies въвежда проект за зелено производство

Компанията за производство на млечни продукти MJ Dairies въвежда в експлоатация иновативна технология за зелено производство – инсталация за пълно пречистване на отпадните води и вторична преработка на биологичния продукт в отпадните води. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2020.

Изграждането на инсталацията е зелено технологично решение, взето с ясното съзнание за корпоративна отговорност към опазване на околната среда и намаляване на вредните въглеродни емисии от производствените дейности на компанията.

Иновативната пречиствателна инсталация ще може да преработва дневно 80 тона вторичен биологичен продукт и 370 тона отпадни води. Това означава, че 95 тона мляко ще може да се преработва на ден при стриктно спазване на екологичните стандарти за пречистване на отпадни води.

В корпоративен план това решение ще увеличи производствения капацитет, ще оптимизира производствените процеси, ще увеличи конкурентноспособността на компанията.

Ем Джей Дериз е една от най-големите компании в България и е на световния пазар от 20 години. Компанията е специализирана в производството на млечни продукти и е разположена на площ от 21 хил. кв. м в Карлово. На българския пазар компанията е позната с марката МОЕ ТВОЕ НАШЕ.

 

Norway grants logo Norway inovation logo

Leave a comment